برگزاری کرسی ترویجی با موضوع " سیره اجتماعی و حکومتی سلمان فارسی بر پایه روایات فریقین"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع" سیره اجتماعی و حکومتی سلمان فارسی بر پایه روایات فریقین " روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 99، به ریاست دکتر حسین عرب‌نژاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه و با ارائه دکتر مهدی شفایانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر مهدی شفایانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه گفت: امروزه گفتمان هویت و تمدن اسلامی که مبنایی است برای بنا نمودن جامعه آرمانی مسلمانان، ازسوی بسیاری از اندیشمندان بزرگ سراسر جهان اسلام، مطرح گردیده و پیرامون آن محافل علمی بسیاری برگزار شده است که با بررسی و تحلیل رخدادهای امروز جهان اسلام، اهمیت آن بیش از پیش آشکار می گردد که اندیشمندان مسلمان در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی بر آن پای می‌فشرند، مطالعه دقیق و بازخوانی موشکافانه و ظریف تاریخ صدر اسلام و چگونگی پیدایش جامعه اسلامی است؛ اینکه پیامبر اسلام(ص) چگونه توانستند با استفاده از ظرفیت های موجود، حکومتی اسلامی را  بنا نموده و پایه‌های تمدنی نو را پی ریزی نمایند. از این رهگذر بررسی و تحقیق در سیره و زندگانی پیامبر اکرم(ص)، خاندان نبوت و صحابه بزرگ و تاثیر گذار ایشان که بازوان ایجاد چنین تمدنی بودند، کاملا ضروری می نماید. صحابه پیامبر اکرم(ص) که در تولد این تمدن نقشی اساسی ایفا نمودند، مقام و منزلتی بس عظیم نزد تمامی مسلمانان دارند.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات افزود: سلمان فارسی یکی از بزرگترین یاران پیامبر اکرم(ص) است که هم بین شیعه و هم اهل سنت دارای مقام و منزلتی بسیار والاست. او که یکی از شاگردان مکتب نبوی است و آموخته‌های فراوانی خوشه چینی نموده، با توجه به شخصیت، جایگاه و عملکردش به خصوص در زمان فتح ایران و حکمرانی بر مدائن سهم بسزایی در ترویج و شکوفایی اسلام و بنیان نهادن تمدن نوین اسلامی داشته است. از این رو بررسی و تحلیل نقش  اجتماعی و کارکردهای او یعنی نگرش، رفتار، کردار، کار و وظیفه‌ای که با توجه به موقعیت، منزلت و جایگاه سلمان در جامعه از او انتظار می‌رود، می‌تواند در بازسازی و بنا نمودن تمدن جدید اسلامی نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشد.

وی نقش و کارکرد سلمان را دارای دو بعد نقش اجتماعی وکارکرد حکومتی دانست و در خصوص آنها توضیحاتی را ارائه نمود.

دکتر شفایانی راهنمای مردم به سوی حضرت علی(ع)  نقش علمی، نقش عرفانی و تربیتی و اخلاقی را از کارکردهای اجتماعی عنوان و همچنین ساده زیستی و عدالت محوری در سایه حکمت و شجاعت را از عوامل حکمرانی در پرتو آموزه‌های نبوی عنوان کرد و در زمینه هر کدام به اختصار توضیحاتی داد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی و تحلیل نقش و عملکرد سلمان فارسی در جامعه اسلامی، در بازسازی و بنیان نهادن تمدن و هویت اسلامی بر پایه آموزه‌های نبوی کمک شایانی می کند و در این راستا توجه به ابعاد نقش اجتماعی او ضروری است. معرفی مقام، منزلت و فضائل حضرت علی(ع) به مردم و رهنمون ساختن آنها به سوی ایشان نقش هدایتی و ارشادی او را شامل می‌شود. خرد‌ورزی، دانایی و جایگاه علمی او نزد صحابه و نگارش مصنف، نقش علمی او را آشکار می‌سازد. سلمان از معدود اصحابی است که سالک الی الله بوده است و اگر نفوس مستعدی می‌یافت به تربیت آنها توجه کامل می‌نمود که این امر بیان‌گر نقش عرفانی اوست. بیان اندرزها و مواعظ اخلاقی و کثرت روایات اخلاقی او، نقش اخلاقی سلمان را نشان می‌دهد. سلمان حاکمی ساده زیست، عادل، شجاع و حکیم بوده است که پاسخ او به انتقادهای خلیفه دوم در دفاع از رفتار و عملکردش، در نقش و کارکرد حکومتی او می گنجد.

سپس دکتر سعید امیرطاهری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر امین‌رضا توحیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان "سیره اجتماعی و حکومتی سلمان فارسی بر پایه روایات فریقین "را مورد ارزیابی قراردادند.