برگزاری حضوری کلاس‌ها در تمامی دوره‌ها و رشته‌ها در نیسمال دوم 1401-1400