بازدید دکتر محمدعلی طاهر از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1400 از پروژه‌های در حال اجراء دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه از روند اجرایی پروژه ساختمان کلاس‌ها و زیرساخت پژوهشکده تولیدات گیاهی دانشگاه و محوطه سازی آن بازدید و روند اجرایی این پروژه‌های عمرانی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمرشاهد گشایش و پیشرفت دانشگاه در حوزه عمرانی خواهیم بود.

وی افزود: پروژه ساختمان کلاس‌ها علیرغم کمبود منابع مالی و با توجه به کمبود فضای آموزشی جهت برگزاری کلاس‌ها دروس مشترک بین رشته‌ها مطابق با طرح جامع دانشگاه و با زیربنای 3060 متر مربع و در 2 طبقه با تعداد 13 کلاس با ظرفیت هر کلاس 90 نفره طراحی و اجرا گردیده است.

در حاشیه این بازدید مهندس نجات غفار  مدیر دفتر فنی دانشگاه در زمینه نحوه اجرا پروژه، میزان اعتبارات پروژه‌ها و تأمین اعتبارات و سایر جزئیات اجرایی گزارشی را ارائه نمود.