اولین همایش آنلاین مجازی زمین شناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان به کار خود پایان داد.

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران در تاریخ 27و 28 مردادماه 99، به مدت دو روز بصورت مجازی از طریق سایت آموزش مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به دبیری علمی کنفرانس: دکتر حامد زندمقدم و دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر شهرام شفیعی بافتی از اعضا هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با محورهای: فرسایش آبی و سیل، فرسایش بادی و ریزگردها، آلودگی‌های منابع خاک و رسوب، رسوب شناسی نهشته های کواترنری، زمین شناسی زغالسنگ ها و رسوبات آلی، زمین گردشگری مرتبط با فرآیندهای رسوبی، رسوب شناسی سنگ‌های مادر و مخازن هیدروکربوری، رسوب شناسی و چینه نگاری ( سنگی، سکانسی، حادثه ای، لرزه ای )، تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی ( سیلیسی آواری، کربناته، تبخیری و آذرآواری )، کانسارهای رسوبی، تکتونیک و رسوبگذاری، ژئوشیمی رسوبی، رسوب شناسی آبخوان ها، در دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی برگزار شد.