اولین دوره مسابقات ریخته‌گری دانشگاه شهید باهنر کرمان