اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان پیرامون برگزاری کلاس های آموزشی

 با عنایت به محدودیت های به وجود آمده در خصوص بیماری کرونا و مشکلات سکونتگاه های جمعی در پیشگیری و کنترل این بیماری، ضمن ارسال اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اطلاع می رساند:
 
 ۱- فعالیت های آموزشی حضوری دانشگاه تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل است و کلاس های غیرحصوری طبق برنامه لازم الاجراست. جهت جبران کاستی های تعهدات آموزشی بازنگری در تقویم آموزشی در ادامه نیمسال تحصیلی جاری انجام خواهد شد.
 
۲- بر حضور فعال کارکنان و اعضای هیأت علمی طی دوره فوق جهت انجام تعهدات پژوهشی، فناوری و اجرائی تأکید می‌گردد.
 
۳- انجام امتحانات جامع و دفاعیه‌های تحصیلات تکمیلی بدون ضرورت اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها و با توافق و هماهنگی دانشکده و رعایت ضوابط بلامانع بوده و در صورت ضرورت تعویق آن ها، دانشجویان مشمول جریمه نخواهند شد. 
 
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان