اطلاعیه اخذ مدرک فنی و حرفه ای شبکه‌های کامپیوتری، مخصوص دانشجویان مهندسی کامپیوتر ، مرکز جوار دانشگاه