ارتباط با اداره کل آموزش دانشگاه

از متقاضیان خدمات آموزشی تقاضا می‌شود در صورت لزوم در ساعات اداری از سامانه پشتیبانی آنلاین آموزش کل به آدرس زیرمراجعه نمایند.

https://support.uk.ac.ir/virtual.aspx

همچنین سامانه پشتیبانی آموزش مجازی به آدرس زیر آماده پاسخگویی به دانشجویان جهت رفع اشکالات موردی در زمان برگزاری کلاس‌های مجازی و آزمون‌های الکترونیکی پایان‌ترم است.

https://elearn.uk.ac.ir/support

 

سامانه پشتیبانی برخط اداره کل خدمات آموزشی:

https://support.uk.ac.ir/EduSupport.aspx

 

سامانه آنلاین بررسی مدارک پزشکی:

https://support.uk.ac.ir/MedicalSupport.aspx

 

برای مشاهده تارنمای جامع آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان لینک زیر را کلیک نمایید

https://edu.uk.ac.ir

 

برای ارتباط آفلاین(ایمیل) با آموزش کل دانشگاه(امور آموزشی) کلیک نمایید