تکمیل ساختمان کلاس های دانشگاه (فایل PDF)

نرم افزار ثبت سوابق و مدیریت تعمیرات و تجهیزات (فایل PDF)


تکمیل و بهره برداری پروژه توسعه دانشکده کشاورزی (فایلPDF)

نصب تجهیزات دکوراتیو صوت و تصویر سالن کنفرانس (فایلPDF)

نمازخانه خوابگاه خواهران (فایلPDF)

طرح توسعه دانشکده هنر و معماری (فایلPDF)

تعمیر اساسی تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب دانشگاه (فایلPDF)

تعمیر اساسی موتورخانه (فایلPDF)

تعمیرات اساسی سلف سرویس دانشگاه (فایلPDF)

تعمیرات اساسی موتورخانه دانشکده فنی (فایلPDF)

بازسازی و بهسازی اولین نمازخانه دانشگاه (نماد کعبه) (فایلPDF)