اعضاء هیات رییسه

 

نام ونام خانوادگی 

سمت 

 آقای دکتر محمدعلی طاهر                                       

 رئیس دانشگاه

 حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اصغر حمزه

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

خانم دکتر مریم احتشام زاده

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 آقای دکتر علیرضا شکیبایی

 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

 آقای دکتر حسین نظام آبادی پور

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 آقای دکتر اکبر نظری

 معاون دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر سیدمحمدرضا اسلامی

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 آقای دکتر محمد ابراهیمی

 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه (دبیر هیأت رئیسه)