نام و نام خانوادگی:

امیرعباس نجات غفار

 آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

 مدت تصدی:

از مردادماه سال 1394

 تلفن:

 33257158، 31323081

 پست الکترونیکی:

Nejatghafar[@]empl.uk.ac.ir

 


در ابتدا و پس از شکل‌گیری ایده احداث دانشگاه توسط مرحوم افضلی‌پور، تهیه طرح جامع و پس از آن طراحی ساختمان‌های اولیه به مهندسان مشاور بنیان واگذار شد و از آنجا که تشکیلات دفترفنی به معنای امروزی شکل‌ نگرفته‌بود، طبیعتاً کلیه مراودات به‌صورت مستقیم با خود مهندس افضلی‌پور بوده‌ است؛ ولی براساس سوابق، خانم خوبچهر‌کشاورزی همسر معاون وقت استاندار کرمان به دلیل محل خدمت همسرشان در کرمان و همچنین علاقه به دانشگاه کرمان مأمور و سپس انتقال دائم می‌یابند ولی هیچ‌گونه حکم یا ابلاغی که دلالت بر تصدی ایشان بر ریاست دفتر فنی یا غیره داشته باشد، در بایگانی این دفتر وجود ندارد و با توجه به استعلام شفاهی صورت گرفته از دست‌اندرکاران کارهای عمرانی آن زمان، علی‌الخصوص مهندسین مشاور‌ پیرراز، عمده حضور خانم خوبچهر کشاورزی در حد همفکری و اظهارنظر در خصوص نقشه‌ها بوده‌­است که این امر نیز پس از انتقال نامبرده به تهران در بهمن ماه 1357 به‌طورکامل حذف می‌گردد. بدین ترتیب و با توجه به سوابق می‌توان نتیجه­‌گرفت که شکل‌گیری دفترفنی با انسجام فعلی که در ابتدا از آن به عنوان دفتر ساختمانی و تأسیساتی و توسعه فیزیکی دانشگاه یاد می‌شده‌است، بعد از انقلاب و در حدود سال‌های 1358 بوده که مهندس جواد سلاجقه، بانی و عهده‌دار ریاست آن از ابتدا بوده‌اند.

در جدول ذیل اسامی و مشخصات مدیران این دفتر از ابتدا تاکنون آورده شده است:

مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

مدت مسئولیت

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی

رشته تحصیلی

از تاریخ

تا تاریخ

1

جواد سلاجقه

1358/10/4

1360/4/23

1 سال 6 ماه

کارشناسی

مهندسی راه و ساختمان

2

منصورفارسی‌علی‌آبادی

1360/5/22

1361/3/31

10 ماه

کارشناسی ارشد

مهندسی راه و ساختمان

3

جواد سلاجقه

1361/4/21

1373/8/2

12 سال 4 ماه

کارشناسی

مهندسی راه و ساختمان

4

منصورفارسی‌علی‌آبادی

1373/8/3

1375/4/20

1 سال 8 ماه

کارشناسی ارشد

مهندسی راه و ساختمان

5

روح الله فدایی نژاد

1375/4/20

1376/10/27

ا سال و 6 ماه

کارشناسی ارشد

مهندسی برق گرایش قدرت

6

جواد سلاجقه

1376/10/28

1394/4/31

17 سال و 6 ماه

دکتری

مهندسی عمران گرایش سازه

7

امیرعباس نجات غفار

1394/5/1

تاکنون

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران گرایش سازه