اعضاء شورای دانشگاه

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 آقای دکتر حسین اکبری فرد                                   

رئیس دانشگاه

 حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن عسکری باقرآبادی

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 آاقای دکتر قاسم محمدی نژاد

سرپرست حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ورئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی

 آقای دکتر اکبر نظری

 معاون اداری، مالی ومدیریت منابع دانشگاه

آقای دکتر علیرضا سعیدی

  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل شریفیان

 معاون دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر محمود بابائی

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای دکتر وحید میرزایی محمودآبادی

 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

 آقای دکترحسین غضنفرپور

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 آقای دکتر کورش قهرمان تبریزی

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدهادی قهاری کرمانی

رئیس دانشکده حقوق و الهیات و سرپرست پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانی

 آقای دکتر علی اصغر مظفری

 رئیس دانشکده دامپزشکی

 آقای دکتر محمدعلی یعقوبی 

رئیس دانشکده ریاضی و رایانه

 آقای دکتر سعید اسماعیلی

رئیس دانشکده علوم

 آقای دکتر رضا فتحی

رئیس دانشکده فیزیک

آقای دکتر مسعود حسینی سروری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 آقای دکتر محسن افشارمنش

 رئیس دانشکده کشاورزی

 آقای دکتر سیدعبدالمجید جلایی

 رئیس دانشکده مدیریت واقتصاد و مشاور عالی رئیس  دانشگاه

 آقای دکتر حسن سلاجقه

 رئیس دانشکده هنر و معماری صبا

 آقای دکتر حسین‌علی ساسان

 رئیس مجتمع آموزش عالی بافت

 آقای دکتر مهدی نقی زاده

 رئیس مرکز آموزش عالی کشاوزری بردسیر

 آقای دکتر علیرضا حسن زاده جزدانی

 رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه شهیدباهنر کرمان و رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

 آقای دکتر محمد رنجبر همقاوندی

 رئیس پژوهشکده صنایع معدنی

 خانم سودابه صافی زاده

 رئیس دبیرخانه شورای دانشگاه

 آقای دکتر محمدرضا صرفی

 رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

آقای دکترجلیل آبشناس

 مدیر امور آموزشی و عضو شورای دانشگاه

 آقای دکتر صادق کریمی

 مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

 آقای دکترهادی ثمره صلواتی

 مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی و عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر قاسم محمدی نژاد

 سرپرست دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه

آقای دکتر همایون بابایی

 مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دکتر امین رضا توحیدی

رئیس بخش معارف اسلامی دانشگاه

آقای دکتر امیر عبداللهی

سرپرست پژوهشکده انرژی و محیط زیست

آقای دکتر رضا قنبر پور

 مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر کامبیز افروز

مدیر امور فناوری و ارتباطات دانشگاه

آقای دکتر علی مصطفوی

 عضو شورای دانشگاه

خانم اکرم میرزائئ

 رئیس روابط عمومی دانشگاه

خانم دکتر فاطمه السادات حسینی

 مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوران

سید حسام الدین معین زاده میرحسینی

رئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

آقای دکتر سید شاهین موسوی میرکلائی

رئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

آقای دکتر مجتبی برخورداری یزدی

رئیس گروه امور استعداد درخشان دانشگاه

آقای دکتر علی الهی

رئیس مجتمع آموزش عالی زرند

آقای دکتر احمد امیری خراسانی

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر محمد امینی زاده 

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر عباس بحرالعلوم

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر مجتبی بهمنی 

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی جنوب شرق ایران

آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

عضو شورای دانشگاه