اعضاء شورای دانشگاه

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 آقای دکتر محمدعلی طاهر                                   

رئیس دانشگاه

 حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اصغر حمزه

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 خانم دکتر مریم احتشام زاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 آقای دکتر علیرضا شکیبایی

 معاون اداری، مالی ومدیریت منابع دانشگاه

 آقای دکتر حسین نظام آبادی پور

  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 آقای دکتر اکبر نظری

 معاون دانشجویی دانشگاه

 آقای دکتر سیدمحمدرضا اسلامی

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 آقای دکتر محمد ابراهیمی

 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

 آقای دکتر عنایت الله شریف پور

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 آقای دکتر کورش قهرمان تبریزی

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 حجت الاسلام و المسلمین آقای عباس حیدری بهنوییه

رئیس دانشکده حقوق و الهیات

 آقای دکتر حسین جنیدی

 رئیس دانشکده دامپزشکی

 آقای دکتر محمدعلی یعقوبی 

رئیس دانشکده ریاضی و رایانه

 آقای دکتر عباس مرادیان

رئیس دانشکده علوم

 آقای دکتر سیدجلیل الدین فاطمی

رئیس دانشکده فیزیک

 آقای دکتر مرتضی زندرحیمی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 آقای دکترشهرام پورسیدی

 رئیس دانشکده کشاورزی

 آقای دکتر سیدعبدالمجید جلایی

 رئیس دانشکده مدیریت واقتصاد

 آقای دکتر حسن سلاجقه

 رئیس دانشکده هنر و معماری صبا

 آقای دکتر داریوش مفلحی

 رئیس مجتمع آموزش عالی بافت

 آقای دکتر مهدی نقی زاده

 رئیس مرکز آموزش عالی کشاوزری بردسیر

 آقای دکتر محسن افشارمنش

 رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 آقای دکتر قاسم محمدی نژاد

 رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی

 آقای دکتر محمد رنجبر همقاوندی

 رئیس پژوهشکده صنایع معدنی

 خانم سودابه صافی زاده

 رئیس دبیرخانه شورای دانشگاه

 آقای دکتر محمدرضا صرفی

 رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

آقای دکتر حمیدارجمندکرمانی

 مدیر امور آموزشی و عضو شورای دانشگاه

 آقای دکتر حسین غضنفرپور

 مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

 آقای دکترهادی ثمره صلواتی

 مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی و عضو شورای دانشگاه

خانم  دکتر مریم احتشام زاده

 سرپرست دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه

آقای دکتر همایون بابایی

 مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا حاتمی

رئیس بخش معارف اسلامی دانشگاه

آقای دکتر امیر عبداللهی

سرپرست پژوهشکده انرژی و محیط زیست

آقای دکتر رضا قنبر پور

 مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

خانم دکتر ملیحه مغفوری فرسنگی

 رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

آقای دکتر کامبیز افروز

مدیر امور فناوری و ارتباطات دانشگاه

آقای دکتر علی مصطفوی

 مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی  و عضو شورای دانشگاه

خانم شکوفه جوادی

 رئیس روابط عمومی دانشگاه

خانم دکتر مریم دهستانی

عضو شورای دانشگاه

خانم دکتر فاطمه السادات حسینی

 مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوران

سید حسام الدین معین زاده میرحسینی

رئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

آقای دکتر عباس سالمی پاریزی

رئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

آقای دکتر مجتبی برخورداری یزدی

رئیس گروه امور استعداد درخشان دانشگاه