معرفی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

 

دفتر فنی دانشگاه که همزمان با شروع عملیات عمرانی دانشگاه توسط زنده‌یاد مهندس افضلی‌پور بنا نهاده شد بدون شک نقش برجسته و انکارناپذیری در تبدیل نمودن دانشگاه شهید باهنر به بزرگترین مرکز آموزش عالی جنوب شرق ایران و یکی از موفق‌ترین مراکز دانشگاهی کشور داشته‌است. برنامه‌ریزی‌های دقیق، که براساس طرح جامع کالبدی دانشگاه صورت پذیرفته و تمامی جوانب آموزشی، اداری، کمک آموزشی، رفاهی و کالبدی دانشگاه و دانشگاهیان درجهت گسترش فضای فیزیکی دانشگاه در آن لحاظ گردیده، یکی از ارکان رشد و پویایی امروز این مجتمع دانشگاهی بوده‌است. ساخت بیش از 200هزار مترمربع ساختمان به شکل کاملاً منسجم، هماهنگ و زیبا که با زحمات شبانه روزی و تلاش مجدانه کارکنان دفتر فنی و مهندسان مشاور پیرراز (مشاور دانشگاه از ابتدا تاکنون) و علیرغم وجود مشکلات فراوان اعتباری و نیروی انسانی به برنشسته ‌است خود شاهدی بر این مدعاست. هم‌اینک ساخت و سازهای دانشگاه شهید باهنرکرمان که منطبق با آخرین استانداردها و بخشنامه‌های موجود عمرانی به شکلی کاملاً علمی و کارشناسی صورت پذیرفته به الگویی برای سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هم‌جوار تبدیل گردیده و دانشگاه شهید باهنر را در کشور ممتاز و برجسته نموده است.

تشکیلات دفتر فنی دانشگاه، شامل دفتر فنی و اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه بوده و به صورت مستقیم تحت‌نظر ریاست دانشگاه قرار دارد. گفتنی است علیرغم اینکه در چارت سازمانی به جز مدیر، تعداد 10 پست برای دفترفنی و اداره تعمیرات و نگهداری تعریف و مصوب گردیده است، هم‌اکنون تنها 5 کارشناس عهده‌دار وظایف این دفتر و اداره تأسیسات است و با عنایت به حجم بسیار بالای عملیات عمرانی و نیز تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات سه مجموعه پردیزه افضلی‌پور، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده تربیت‌بدنی و نیز ساختمان‌های پراکنده سطح شهر و استان شامل منازل سازمانی، مهمانسرا، خوابگاه‌های دانشجویی، مجتمع‌آموزشعالی‌بافت، مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و مرکز آموزش عالی فرش راور که مجموعا دارای زیربنایی بالغ بر 280 هزار مترمربع است، نیاز به تقویت نیروی انسانی به شدت احساس می‌گردد.


شرح وظایف

-شناسائی و تعیین نیاز های جذب اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

-انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات علمی

-تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، راتبه

-اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام یا راتبه در دانشگاه از لحاظ توانائی علمی و صلاحیت عمومی

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

-ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت متبوع