اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه

اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه در سال 1359 جهت حفظ و نگهداری تأسیسات زیربنایی پایه‌گذاری گردید. این اداره هم‌اکنون زیر نظر دفتر فنی و با هدف هماهنگی با شرکت تأسیساتی جهت نگهداری بهینه تأسیسات پردیزه افضلی‌پور به مساحت تقریبی 400 هکتار(شامل 11دانشکده و 5 کیلومتر کانال آدم‌رو و زیرزمینی)، منازل سازمانی، دانشکده تربیت‌بدنی به مساحتی در حدود 3/5 هکتار واقع در بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی به مساحتی در حدود 19/1 هکتار، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های پراکنده در سطح شهر که زیربنایی در حدود 70 هزار مترمربع را شامل می‌شود، مشغول به کار است.

 

شرح وظایف این اداره شامل حوزه‌های ذیل است:

  • کنترل و نظارت بر انجام امور تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات.
  • کنترل و نظارت بر سیستم‌های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
  • کنترل و نظارت بر سیستم ذخیره، تصفیه و انتقال آب بهداشتی
  • کنترل و نظارت بر سیستم برق رسانی فشار متوسط وضعیف (شامل 10پست برق فشار متوسط)
  • کنترل و نظارت بر سیستم برق اضطراری
  • کنترل و نظارت بر جمع‌آوری و انتقال فاضلاب
  • پشتیبانی تأسیساتی شبکه آبیاری فضای سبز
  • کنترل و نظارت بر سیستم تقلیل فشار و انتقال گاز شهری
  • کنترل و نظارت بر سیستم‌های اعلام و اطفای حریق
  • نظارت بر کار پیمانکار امور تعمیرات و نگهداری دانشگاه.