لیست شماره تماس های دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات تماس بخش های دانشگاه شهید باهنر کرمان
نام و نام خانوادگی سمت/حوزه شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی
- ریاست 03433257161/03433254160/03431323000/03431323001 03433257413 chancellor@uk.ac.ir
- مخابرات 51تا03433257141/ 25تا03433257206/ 36تا03433257332
- روابط عمومی 03431323070و 03431323071 03433257444 pub-relation@uk.ac.ir
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 03431323034و03431323056 03433257163 ehtesham@uk.ac.ir
فاطمه حری رئیس گروه توسعه و آمایش 03431323056 03433257163 amayesh@uk.ac.ir
مرضیه رستمی زاده کارشناس و مسئول دفتر معاونت آموزشی 03431323006 03433257163 educationuk@uk.ac.ir
فاطمه باقری کارشناس مسئول اداره بورسها 03431323034 03433257163 burs@uk.ac.ir
رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322711 03433257354
علی عباس زاده کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322713/0343257079 0343257354
ندا معین زاده کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322713/0343257079 0343257354
مریم سالاری کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322712/0343257079 0343257354
مهدیه مهدی پور کارشناس و مسئول دفتر آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322710/0343257354 0343257354
نعیمه مهدی پور کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322713/0343257079 0343257354
حسین هادی زاده کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322713/03431322715
رضوان سلطانی کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی 03431322715
دکتر حسین غضنفرپور رئیس تحصیلات تکمیلی 03431322316/03433257440 03433257440 ma1380@uk.ac.ir
مهدی محمدرضا خانی معاون مدیریت برنامه ریزی 03431322319/03433257440
فاطمه محمدی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03431322318
سعیده جاوید کارشناس تحصیلات تکمیلی 03431323090
بتول پورشعبان کارشناس تحصیلات تکمیلی 03431323090
فضه شیخ بهائی کارشناس تحصیلات تکمیلی 03431323090
- معاون پژوهشی وفناوری 03431323011/03433257168 03433257165
- مدیرامور پژوهشی وفناوری 03431323011/03433257168 03433257165
مریم قائم پناه کارشناس و مسئول دفتر معاونت پژوهشی 03433257168/03431323011 03433257165
مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی 03433257631/03431323012 03433257631
مهدی سعید کارشناس فرصت مطالعاتی معاونت پژوهشی 03431323012 03433257164 03433257165
مژده ابراهیمی کارشناس طرحهای معاونت پژوهشی 03431323013 03433257164 03433257165
بهجت تورانی کارشناس پسی دکتری معاونت پژوهشی 03431323014 03433257164 03433257165
ندامهرآیین کارشناس امریه معاونت پژوهشی 03431323072 03433257164 03433257165
مجتبی تاج الدینی امورمالی معاونت پژوهشی 03431323074 03433257164 03433257165
- معاونت فرهنگی و اجتماعی 86 تا 03431322779 03433257341 - -03433257629
- معاونت دانشجویی 7 تا 03431322804 - 20 تا 03431322814 - 40 تا 03431322839 03433257340 - 03433257338 - 03433257359 - 03433257618
- معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع 034-31323003 - 36 تا 03431323020 -54 تا 03431323047 034-33257165 -03433257162
دکتر حمید ارجمندکرمانی رئیس آموزش کل 03431322300 03433257155 - 03433257512
معاون آموزش کل 03431322301
آقای سلطانی کارشناس آموزش کل واحددانشنامه 03431322299 Grad.affairs@uk.ac.ir
خانم خاکپور آموزش کل 03431322298
آقای علیرضا محی آبادی آموزش کل 03431322298
شیما شرفی کارشناس آموزش کل 034-31322297 sharafi@empl.uk.ac.ir
مریم حسینی کارشناس آموزش کل 034-31322310 M.hosseini11@empl.uk.ac.ir
منصور قربانی نژاد کارشناس آموزش کل 03431322312 m.ghorbani10061@empl.uk.ac.i
محبوبه عبداللهی کارشناس آموزش کل 034-31322293 abdollahi@empl.uk.ac.ir
منصوره شیخ مظفری کارشناس آموزش کل 034-31322293 mozafari@empl.uk.ac,.ir
آقای مجتبی معینی نژاد کارشناس آموزش کل 034-31322306 mo.moeinnezhad@uk.ac.ir
عباس اسکندر زاده کارشناس آموزش کل 034-31322313 A.Es.Afshar@empl.uk.ac.ir
مهدی باقری کارشناس آموزش کل 034-31322290 M.ba.ch@empl.uk.ac.ir
عباس ولندیاری آموزش کل 034-31322290 A.va.yari@empl.uk.ac.ir
ابوالقاسم دیانی کارشناس آموزش کل 034-31322312 A.dayani@empl.uk.ac.ir
سیدمهدی ترابی کارشناس آموزش کل 034-31322311
مریم طهرانی زاده کارشناس آموزش کل 034-31322305 Tehrani@empl.uk.ac.ir
رامین اسدی فر کارشناس آموزش کل 03431322310 asadifar@empl.uk.ac.ir
ایمان نیک آیین کارشناس آموزش کل واحدنقل و انتقالات 034-31322309 nikaeen@empl.uk.ac.ir
غلام عمادالاسلامی کارشناس آموزش کل واحدنقل و انتقالات 034-31322309 emad59@empl.uk.ac.ir
صغری چتریزه کارشناس آموزش کل واحد دانشنامه 034-31322308 Grad.affairs@uk.ac.ir
صالح نیا کارشناس آموزش کل واحد دانشنامه 034-31322307 Grad.affairs@uk.ac.ir
فاطمه زمردیان کارشناس آموزش کل 034-31322291 F.zomorodian@empl.uk.ac.ir
مریم جهانگرد کارشناس آموزش کل 034-31322303 maryam.jahangard@empl.uk.ac.ir
- دبیرخانه آموزش کل 13 تا 03431322300 - 03431322290 - 97 تا 03431322292 - 03433257155 - 03433257512
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 19 تا 03431323016 - 03433257405 --03433257406 03433257169 - 03433257257
دانشکده علوم 31322050 034- 03433257351 - 03433257353 - 03433257621 03433257352
سیدیوسف ابراهیمی پورفرسنگی دکتری شیمی 31322143 034 ebrahimipour@uk.ac.ir
حمید احمدی پور دکتری بخش زمین شناسی 03431322237 hahmadi@uk.ac.ir
محسن آروین دکتری بخش زمین شناسی 31322224 034 arvin@uk.ac.ir
سیدمحمدرضا اسلامی دکتری شیمی 31322140 034 mrislami@uk.ac.ir
سعید اسماعیلی ماهانی دکتری زیست شناسی 03431322080 semahani@uk.ac.ir
بالنده امین زاده دکتری زمین شناسی 03431322242 aminzadeh85@uk.ac.ir
ارسطو بدویی دلفارد دکتری زیست شناسی 03431322044 badoei@uk.ac.ir
فیروزه بردبار دکتری زیست شناسی bordbar@uk.ac.ir
ایران پورابولی شرف آبادی دکتری زیست شناسی poraboli-i@uk.ac.ir
آزاد تیموری دکتری زیست شناسی 31322075 034 a.teimori@uk.ac.ir
عفت جمالی زاده بهاء آبادی دکتری شیمی jamalizadeh@uk.ac.ir
سیدمحمدعلی حسینی دکتری شیمی s.m.a.hosseini@uk.ac.ir
مهدی حسن شاهیان دکتری زیست شناسی 31322067 034 mshahi@uk.ac.ir
موج خالقی دکتری زیست شناسی 3222046 034 m.khaleghi@uk.ac.ir
حجت الله خباز زاده دکتری شیمی 31322148 034 hkhabazzadeh@uk.ac.ir
مهدی خراسانی پور دکتری زمین شناسی 33222249 034 khorasahi@uk.ac.ir
مهرجی خسروان دکتری شیمی khosro-m@uk.ac.ir
رضا درخشانی دکتری زمین شناسی 03431322241 derakhshani@uk.ac.ir
سارا درگاهی دکتری زمین شناسی 03431322230 s.dargahi@uk.ac.ir
مریم دهستانی دکتری شیمی 03431322106 dehestani@uk.ac.ir
زهره رشیدی رنجبر دکتری شیمی 03431322102 zoh.rashidi@uk.ac.ir
فرخنده رضانژاد دکتری زیست شناسی frezanejad@uk.ac.ir
هادی روان دکتری زیست شناسی 03431322063 ravan@uk.ac.ir
حامد زند مقدم دکتری زمین شناسی 03431322247 zand1883@uk.ac.ir
حسینعلی ساسان دکتری زیست شناسی hosali- s@uk.ac.ir
سارا سلطانیان دکتری زیست شناسی 03431322068 soltanian@uk.ac.ir
حسن شیبانی دکتری شیمی hsheibani@uk.ac.ir
شهرام شفیعی بافتی دکتری زمین شناسی 31322229 034 shafiei- ahahram@uk.ac.ir
سهیلا شفیعی بافتی دکتری زیست شناسی 31322151 034 shafiei@uk.ac.ir
بهنام شفیعی بافتی دکتری زمین شناسی 03431322277 shafieibaftibehnam@uk.ac.ir
طیبه شمس پور دکتری شیمی 31322114 034 tsh@uk.ac.ir
بهنام شفیعی بافتی دکتری زمین شناسی 03431322277 shafieibaftibehnam@uk.ac.ir
وحید صاحب دکتری شیمی 31322137 034 vahidsaheb@uk.ac.ir
محمدعلی طاهر دکتری شیمی ma-taher@uk.ac.ir
احمد عباس نژاد دکتری زمین شناسی 31322231 034 aabbas@uk.ac.ir
مهدی عباس نژاد دکتری زیست شناسی 31322050 034 mabbas@uk.ac.ir
مجید عسکری حصنی دکتری زیست شناسی 31322086 034 mahesni@uk.ac.ir
نیره عسکری رابری دکتری زیست شناسی 31322071 034 askari@uk.ac.ir
صدیقه غربی دکتری زیست شناسی 31322052 034 gharbi@uk.ac.ir
سیدجمیل الدین فاطمی دکتری شیمی fatemijam@uk.ac.ir
سامیه فزونی دکتری شیمی 31322104 034 samieh.fozooni@uk.ac.ir
بتول کرامت دکتری زیست شناسی 2081 3132 034 bkeramat@uk.ac.ir
زهرا کرمی دکتری زیست شناسی 31322044 034 karami@uk.ac.ir
مریم کلانتری پور دکتری شیمی 31322123 034 kalantari@uk.ac.ir
زهرا گرکانی نژاد مشیزی دکتری شیمی 31322103 034 z- garkani@uk.ac.ir
علی گل دکتری زیست شناسی 33222032 034 agol@uk.ac.ir
احمد لطف آباد عرب دکتری زمین شناسی 31322226 034 a.l.arab@uk.ac.ir
اعظم ماهانی پور دکتری زمین شناسی 31322225 034 a- mahanipour@uk.ac.ir
سیدمسعود مجدزاده دکتری زیست شناسی 31322095 034 madjdzadeh@uk.ac.ir
عباس مرادیان شهربابکی دکتری زمین شناسی 03431322223 moradian@uk.ac.ir
سیدمنصور میرتاج الدینی دکتری زیست شناسی 31322074 034 mirtadz@uk.ac.ir
محمد میرزائی دکتری شیمی m- mirzaei@uk.ac.ir
سیدعلی مصطفوی دکتری شیمی 31322110 034 amostafavi@uk.ac.ir
مینا معتمدی دکتری زیست شناسی 0343132075 m.motamedi@uk.ac.ir
سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی دکتری زمین شناسی 03431322232 hmoeinzadeh@uk.ac.ir
شهاب مقصودی دکتری شیمی sahabmaghsoudi@uk.ac.ir
حکیمه منصوری دکتری زیست شناسی 03431322072 h- mansori@uk.ac.ir
مهدی موسوی دکتری شیمی 03431322113 mmousavi@uk.ac.ir
نازی نادرنژاد دکتری زیست شناسی 03431322032 nnadernejad@uk.ac.ir
فاطمه نصیبی دکتری زیست شناسی 03431322066 nasibi.f@uk.ac.ir
مجید نعمتی دکتری زمین شناسی 03431322215 nematimajid - 1974@uk.ac.ir
اکرم حسنی مسئول دفتر دانشکده فیزیک 03433257419/03431322195 03433257419
رئیس دانشکده فیزیک 03431322195/03433257419 33257419034
معاون دانشکده فیزیک 03431322185/03433257617 03433257617
صغری آتش افروز دفتر برنامه ریزی دانشکده فیزیک 03433257107/03431322198 03433257617
حسان میربزنجانی مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک 03433257434/03431322160 03433257617
محمود وهابی کارشناس زلزله 03431322160
حسین میرزا باقری کارشناس آزمایشگاه فیزیک 03431322182
صالح عسکر پور کارگاه تراش فیزیک 03431322196
فرح اثنی عشر کارشناس ازمایشگاه فیزیک 1 03431322186
سعید سلیمانی کارشناس ازمایشگاه فیزیک2 03431322173
آبدارخانه دانشکده فیزیک 03431322190
عباس حسینی رنجبر دکتری فیزیک گرایش 03431322167 ahranjbar@uk.ac.ir
حمیدارجمند کرمانی دکتری فیزیک گرایش 03431322163 harjomand@uk.ac.ir
اسماعیل ابراهیمی دکتری فیزیک گرایش 03431322179 eebrahimi@uk.ac.ir
مهدی زمانی دکتری فیزیک گرایش 03431322165 m-zamani@uk.ac.ir
امید حمیدی راوری دکتری فیزیک گرایش 03431322168 hamidi@uk.ac.ir
سیدجلیل الدین فاطمی دکتری فیزیک گرایش 03431322170 fatemij@uk.ac.ir
محمدمهدی یزدانپناه راوری دکتری فیزیک گرایش 03431322181 myazdan@uk.ac.ir
حمیدرضا مشایخی دکتری فیزیک گرایش 03431322166 mashhr@uk.ac.ir
حامد مالکی دکتری فیزیک گرایش 03431322867 hamed.maleki@uk.ac.ir
وحید میرزایی محمود آبادی دکتری فیزیک گرایش 03431322869 vah_mirzaei@uk.ac.ir
محمدرضا مهدی زاده دکتری فیزیک گرایش 03431322176 mehdizadeh.mr@uk.ac.ir
سعید دوست محمدی دکتری فیزیک گرایش 03431322156 doostmohammadi@uk.ac.ir
مصطفی معتمدی فر دکتری فیزیک گرایش 03431322868 m.motamedifar@uk.ac.ir
محدثه عباس نژاد دکتری فیزیک گرایش 03431322199 m_abbasnejad@uk.ac.ir
مریم قاسم نژادبافنده دکتری فیزیک گرایش 03431322189 m.ghasemnezhad@uk.ac.ir
اعظم کرمی رباطی دکتری فیزیک گرایش akarami@uk.ac.ir
سوژا سهیلی دکتری فیزیک گرایش 03431322155 sohaily@uk.ac.ir
هدی نعمت الهی دکتری فیزیک گرایش 03431322028 hnematollahi@uk.ac.ir
حنیف گلچین دکتری فیزیک گرایش 03431322033 h.golchin@uk.ac.ir
مجتبی گلشنی قریه علی دکتری فیزیک گرایش 03431322169 golshani@uk.ac.ir
محمدحسین زندی گوهرریزی دکتری فیزیک گرایش 03431322172 mzandi@uk.ac.ir
رضا فتحی دکتری فیزیک گرایش 03431322177 rfathi@uk.ac.ir
زینب قربانی کارشناس و مسئول دفتر بخش شیمی دانشکده علوم 03431322100 - 03433257433 03433257352
زهره شجاعی کارشناس برنامه ریزی بخش شیمی دانشکده علوم 03431322124
رضا عسکرپور تکنسین ازمایشگاه بخش شیمی دانشکده علوم 03431322139
بتول حسنی کارشناس آزمایشگاه بخش شیمی دانشکده علوم 03431322139
امیدعلی منصوری کارشناس آزمایشگاه بخش شیمی دانشکده علوم 03431322130
محمدعلی نژاد شهریاری تکنسین آزمایشگاه بخش شیمی دانشکده علوم 09132437042
آبدارخانه بخش شیمی دانشکده علوم 03431322097
لیلا عطایی اعظم کارشناس و مسئول دفتر بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم 03431322060 - 03433257432 03433257352
روح الله شریف زاده کارشناس آموزشی بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم 03431322096
آبدارخانه بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم 03431322159
هرباریوم بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم 03431322078
دوستدارصنایع کارشناس بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم 03431322076
سیدیوسف ابراهیمی پورفرسنگی دکتری شیمی 03431322143 ebrahimipor@uk.ac.ri
مریم غفاری کارشناس و مسئول دفتر بخش زمین شناسی دانشکده علوم 03431322222
رسول افتخاری تدارکات بخش زمین شناسی دانشکده علوم 03431322235
سهیلا سهیلی کارشناس بخش زمین شناسی دانشکده علوم 03431322235
سهیلا سهیلی معاون آموزشی بخش زمین شناسی دانشکده علوم 03431322054
دانشکده فنی و مهندسی رئیس دانشکده فنی و مهندسی 2- 4201 - داخلی----03432114050 03432114049
معاون اجرایی و پشتیبانی دانشکده فنی و مهندسی 4203 داخلی - 03432120968 03432114049
سید مسعود حسینی سروری معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 4204 داخلی - 32111762 034 03432114049
اعظم ثمره موسوی مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی 4201-2 داخلی- 03432114050 03432114049
اشرف ضیاء عزیزی مسئول دفتر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 4219داخلی-- 03432111762
رستم نوری مدیر امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی 4208داخلی - 03432114052
حمید محمد علی‌پور مسئول انتظامات دانشکده فنی و مهندسی 4223داخلی 6- 03432114041
عباس مومنایی تاسیسات دانشکده فنی و مهندسی 4230 داخلی 6- 03432114041
ناهید عطایی امورمالی دانشکده فنی و مهندسی 4215 داخلی -03432114047
مصطفی سلیم نجارزاده کارپردازی دانشکده فنی و مهندسی 4213 داخلی - 03432114054
هدایت حاجی علیزاده انباردار دانشکده فنی و مهندسی 4209 داخلی - 03432114002
محمدجواد قاسم زاده انباردار دانشکده فنی و مهندسی 4209 داخلی - 03432114002
اقدس نظری کارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 4212 داخلی - 03432114001
هادی محمد آبادی مسئول نهاد رهبری دانشکده فنی و مهندسی 4200 داخلی - 03432111601
مرکز مشاوره دانشکده فنی و مهندسی 4206 داخلی- 03432112684
دبیرخانه دانشکده فنی و مهندسی 4210 داخلی 6- 03432114041
عصمت مقدمی کارشناس کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی 4305 داخلی 6- 03432114041 32120967 034
الهام طیبی نیا کارشناس کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی 03432114041 الی 6 داخلی 4305 - 32120967 034
حمید مساحی کنترل کارت کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی 4308 داخلی 6- 03432114041
سعید اقدسی کارشناس انفورماتیک دانشکده فنی و مهندسی 4222 داخلی 6- 03432114041
کارشناس امور فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی 4307 داخلی 6- 03432114041
محمد حسینی مسئول سالن آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 4309 داخلی 6- 03432114041
مختار آبادی مسئول آشپزخانه دانشکده فنی و مهندسی 4228 داخلی 6- 03432114041
سلف اساتید دانشکده فنی و مهندسی 4226 داخلی 6- 03432114041
سالن امتحانات دانشکده فنی و مهندسی 4394 داخلی 6- 03432114041
سیف الهی انتشارات دانشکده فنی و مهندسی 4221 داخلی 6- 03432114041
زینب روانگرد نماینده امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی 03431323250
رئیس بخش مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322500- 33257500 034
مریم احمدی کوهبنانی مسئول دفتر بخش مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322500- 33257500 034
مجتبی رساء کارشناس مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322502- 33257500 034
مجتبی رساء کارشناس مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322502- 33257500 034
حسین نظام آبادی‌پور دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322504 nezam@uk.ac.ir
سیامک طالبی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322505 siamak.talebi@uk.ac.ir
مسعود رشیدی نژاد دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322506 mrashidi@uk.ac.ir
سعید رضا صیدنژاد دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322507 sseydnejad@uk.ac.ir
مصطفی شاطریان دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322508 shaterian@uk.ac.ir
محسن صانعی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322509 msaneei@uk.ac.ir
مریم پورمحی آبادی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322513 pourmahyabadi@uk.ac.ir
حسین هژبری دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322514 hhojabri@uk.ac.ir
طاهره عباسپور دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322515
کامبیز افروز دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322516 afrooz@uk.ac.ir
سید محمد علی محمدی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322517
علی اکبر قره ویسی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322518
امیر عبدالهی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322519 a.bdollahi@uk.ac.ir
میترا میرحسینی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322521 m.mirhosseini@uk.ac.ir
مجتبی برخورداری دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322527 barkhordari@uk.ac.ir
امیر زعیم باشی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322528 a.zaimbashi@uk.ac.ir
سعید اسماعیلی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322529 s- esmaeilil@uk.ac.ir
ملیحه مغفوری دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322530 mmaghfoori@uk.ac.ir
علی ماهانی دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322534 amahani@uk.ac.ir
آرش مختاری دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322535 amokhtari@uk.ac.ir
مهدیه مهران دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431322539 m.mehran@uk.ac.ir
داریوش عباسی مقدم دکتری برق دانشکده فنی و مهندسی 03431323241 abbasimoghadam@uk.ac.ir
سعید اسماعیلی آزمایشگاه رله و حفاظت بخش برق 03431323259 s- esmaeilil@uk.ac.ir
سعیدصید نژاد آزمایشگاه میکرو بخش برق 03431322537 sseydnejad@uk.ac.ir
سید محمد علی موسوی تکنسین آزمایشگاه مدار مخابراتی بخش برق 03431322531
رضا مرتضوی کارشناس کارگاه بخش برق 03431322525
مجتبی رساء کارشناس آزمایشگاه ماشین بخش برق 03431322524
نجمه عباسی شکیبا پور کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی بخش برق 03431322523
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک بخش برق 03431322522
دفتر انجمن علمی بخش برق 03431322584
رئیس بخش مهندسی شیمی 4381 داخلی -- 03432120963
فاطمه زاده کفاش مسئول دفتر بخش مهندسی شیمی 4380 داخلی -- 03432118298
مهدی افصحی دکتری بخش مهندسی شیمی 4378 داخلی 6- 03432114041 afsahi@uk.ac.ir
علی بقایی دکتری بخش مهندسی شیمی abaghaei@uk.ac.ir
فرشته بختیاری دکتری بخش مهندسی شیمی 4377 داخلی 6- 03432114041 fereshteh@uk.ac.ir
فیروزه دانافر دکتری بخش مهندسی شیمی 4387 داخلی 6- 03432114041 danafar@uk.ac.ir
عطاءالله سلطانی گوهرریزی دکتری بخش مهندسی شیمی 4385 داخلی 6- 03432114041 a.soltani@uk.ac.ir
احمد عطایی دکتری بخش مهندسی شیمی 4385 داخلی 6- 03432114041 ataei@uk.ac.ir
ستار قادر دکتری بخش مهندسی شیمی 4338 داخلی 6- 03432114041 ghader@uk.ac.ir
عطاءالله کامیابی دکتری بخش مهندسی شیمی 4388 داخلی 6- 03432114041 kamyabi@uk.ac.ir
میراولیایی دکتری بخش مهندسی شیمی 4384 داخلی 6- 03432114041 mrmiroliaei@uk.ac.ir
علی محبی دکتری بخش مهندسی شیمی 4381 داخلی 6- 03432114041 amohebbi@uk.ac.ir
حسن هاشمی دکتری بخش مهندسی شیمی
مهدیه مصطفوی کارشناس بخش مهندسی شیمی 4376 داخلی 6- 03432114041
آرام نامجو کارشناس بخش مهندسی شیمی 4383 داخلی 6- 03432114041
حسین خواجویی مسئول آبدارخانه بخش مهندسی شیمی 4284 داخلی 6- 03432114041
رئیس بخش صنایع 4370 داخلی - 03432112861 03432112861
سمانه دربندی مسئول دفتر بخش صنایع 4370 داخلی - 03432112861 03432112861
شهرام آریافر دکتری بخش صنایع 4371 داخلی 6- 03432114041 aria@uk.ac.ir
یاسمن اسدی دکتری بخش صنایع 4372 داخلی 6- 03432114041 y.asadi@uk.ac.ir
علیرضا امیری دکتری بخش صنایع 4375 داخلی 6- 03432114041 alireza.amiri@uk.ac.ir
سید حامد موسوی راد دکتری بخش صنایع 4367 داخلی 6- 03432114041 s.h.moosavirad@uk.ac.ir
محمدرضا نامجو دکتری بخش صنایع 4368 داخلی 6- 03432114041 namjoo@uk.ac.ir
سمانه دربندی کارشناس بخش صنایع 4374 داخلی 6- 03432114041
استاد مدعو بخش صنایع 4365 داخلی 6- 03432114041
رئیس بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 03431322555 --03433257154 03433257154
بخشی پور مسئول دفتر بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 03431322551 --03433257154 03433257154
صالح حمزه جواران دکتری بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 03431322551 --03433257154 03433257154 s.hamzeheijavaran@uk.ac.ir
مسعود رضا حسامی کرمانی دکتری بخش مهندسی عمران 03431322561 hessami@uk.ac.ir
سید مرتضی مرندی دکتری بخش مهندسی عمران marandi@uk.ac.ir
محمد جواد فدایی دکتری بخش مهندسی عمران 03431322566 mjfadaee@uk.ac.ir
رضا رهگذر دکتری بخش مهندسی عمران rahgozr@uk.ac.ir
غلامرضا پور ابراهیم دکتری بخش مهندسی عمران
محمد حسین باقری پور دکتری بخش مهندسی عمران 03431322580 dagheri@uk.ac.ir
حامد صفاری دکتری بخش مهندسی عمران hsaffari@uk.ac.ir
عیسی سلاجقه دکتری بخش مهندسی عمران eysasala@uk.ac.ir
محمد محسن توفیق دکتری بخش مهندسی عمران toufigh@uk.ac.ir
رضا جلال کمالی دکتری بخش مهندسی عمران r.jalalkamali@uk.ac.ir
پیمان ترک زاده ماهانی دکتری بخش مهندسی عمران torkzadeh@uk.ac.ir
مهناز قائینی حصاروئیه دکتری بخش مهندسی عمران 03431322555 mghaeini@uk.ac.ir
سیدصابر ناصر علوی دکتری بخش مهندسی عمران saber- naseralavi@uk.ac.ir
نوید ندیمی دکتری بخش مهندسی عمران navidnadimi@uk.ac.ir
حسین ابراهیمی دکتری بخش مهندسی عمران
امیر صابر کارشناس بخش مهندسی عمران 03431322572
یداله قطب الدینی کارشناس بخش مهندسی عمران 03431322564
حسن زاهدی‌فر کارشناس بخش مهندسی عمران 03431322570
رئیس بخش مهندسی کامپیوتر 03431322541 --- 03433257501 03433257501
اکرم متصدی زاده مسئول دفتر بخش مهندسی کامپیوتر 03431322540 --- 03433257501 03433257501
اکرم متصدی زاده مسئول دفتر بخش مهندسی کامپیوتر 03431322540 --- 03433257501 03433257501
مهدی افتخاری دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322541 --- 03433257501 03433257501 m.eftekhari@uk.ac.ir
وحید ستاری نائینی دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322544 vsnaeini@uk.ac.ir
علی اکبر نیک نفس دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323252 niknafs@uk.ac.ir
حمید میروزیری دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323254 hmirvaziri@uk.ac.ir
فاطمه افسری دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322547 afsari@uk.ac.ir
محمد جواد رستمی دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322542 rostami@uk.ac.ir
پروین صفاپور دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322543 psafapour@uk.ac.ir
عباس بحرالعلوم دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322497 a.bahrololoum@uk.ac.ir
امید عابدی دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323256 oabedi@uk.ac.ir
مصطفی قاضی زاده احسائی دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323258 mghazizadeh@uk.ac.ir
مهدیه قزوینی کر دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323257 mghazvini@uk.ac.ir
بهنام قوامی دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323255 ghavami@uk.ac.ir
آزاده السادات عمرانی زرندی دکتری مهندسی کامپیوتر a.emrani@uk.ac.ir
مسعود سعید دکتری مهندسی کامپیوتر 03431323253 msaeedmz@uk.ac.ir
حسین قاسمعلی زاده دکتری مهندسی کامپیوتر ghasemalizadeh@uk.ac.ir
حدیث محسنی تکلو دکتری مهندسی کامپیوتر hmohseni@uk.ac.ir
وحید جمشیدی گوهرریزی دکتری مهندسی کامپیوتر vjamshidi@uk.ac.ir
حمید میروزیری آزمدار دکتری مهندسی کامپیوتر 03431322545 hmirvaziri@uk.ac.ir
فاطمه حسنی آشورزاده کارشناس مهندسی کامپیوتر 03431322548
احمد سعیدی کارشناس مهندسی کامپیوتر 03431323249
رئیس بخش مهندسی معدن 4308 داخلی 6- 03432114041 - 03432112764 03432121003
اعظم افشار جهانشاهی مسئول دفتر بخش مهندسی معدن 4310داخلی 6- 3432114041 0 - 03432112764 03432121003
سعید کریمی نسب دکتری مهندسی معدن 4311 داخلی 6- 3432114041 0 kariminasab@uk.ac.ir
محمد علی ابراهیمی فرسنگی دکتری مهندسی معدن 4332 داخلی 6- 3432114041 0 maebrahimi@uk.ac.ir
صمد بنیسی دکتری مهندسی معدن 4327 داخلی 6- 3432114041 0 - 03432112764 banisi@uk.ac.ir
آزاده حجت دکتری مهندسی معدن 4316 داخلی 6- 3432114041 0 ahojat@uk.ac.ir
غلامرضا رحیمی پورگلو سالاری دکتری مهندسی معدن 6 - 3432114041 0 rahimipour@uk.ac.ir
حجت ا... رنجبر دکتری مهندسی معدن 4312 داخلی 6- 3432114041 0 h.ranjbr@uk.ac.ir
رضا رحمان نژاد دکتری مهندسی معدن 4318 داخلی 6- 3432114041 0 sreza99@uk.ac.ir
محمد رنجبر همقاوندی دکتری مهندسی معدن 4331 داخلی 6- 3432114041 0 03432133818 m.ranjbar@uk.ac.ir
عباس سام دکتری مهندسی معدن 4314 داخلی 6- 3432114041 0 sam@uk.ac.ir
غلامرضا سعیدی رشک علیا دکتری مهندسی معدن 4339 داخلی 6- 3432114041 0 gsaeedi@uk.ac.ir
محمد رضا شایسته فر دکتری مهندسی معدن 4320 داخلی 6- 3432114041 0 shayeste@uk.ac.ir
محسن طاهری مقدر دکتری مهندسی معدن 4321 داخلی 6- 3432114041 0 taheri@uk.ac.ir
حبیبه عطاپور دکتری مهندسی معدن 4325 داخلی 6- 3432114041 0 atapour@uk.ac.ir
غلامرضا کمالی دکتری مهندسی معدن 4317 داخلی 6- 3432114041 0 kamali@uk.ac.ir
حمید منصوری دکتری مهندسی معدن 4315 داخلی 6- 3432114041 0 hmansouri@uk.ac.ir
نسرین انجم شعاع کارشناس بخش مهندسی معدن 4319 داخلی 6- 3432114041 0
مهدیه شیخ شعاعی کارشناس بخش مهندسی معدن 4324 داخلی 6- 3432114041 0
آزمایشگاه ژئومکانیک کاشیگر بخش مهندسی معدن 4322 داخلی 6- 3432114041 0
مرکز تحقیقات کاشیگربخش مهندسی معدن 4326 داخلی 6- 3432114041 0
آزمایشگاه مکانیک سنگ مهندسی معدن 4313 داخلی 6- 3432114041 0
آبدارخانه بخش مهندسی معدن 4335 داخلی 6- 3432114041 0
رئیس بخش مهندسی مکانیک 4251 داخلی 6- 3432114041 0 - 03432111763
مریم معین الدینی مسئول دفتر بخش مهندسی مکانیک 4250 داخلی 6- 3432114041 0 - 03432111763
مجتبی افتخاری دکتری مهندسی مکانیک 4263 داخلی 6- 3432114041 0 mo.eftekhari@uk.ac.ir
فولادی دکتری مهندسی مکانیک 4237 داخلی 6- 3432114041 0
مازیار سلمانزاده دکتری مهندسی مکانیک 4252 داخلی 6- 3432114041 0 msalmanz@uk.ac.ir
محمد علی حاج عباسی دکتری مهندسی مکانیک 4255 داخلی 6- 3432114041 0 hajabasi@uk.ac.ir
علیرضا سعیدی دکتری مهندسی مکانیک 4259 داخلی 6- 3432114041 0 saidi@uk.ac.ir
سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب دکتری مهندسی مکانیک 4249 داخلی 6- 3432114041 0 ganj110@uk.ac.ir
حسین دریجانی دکتری مهندسی مکانیک 4256 داخلی 6- 3432114041 0 darijani@uk.ac.ir
فرهاد شیخ سامانی دکتری مهندسی مکانیک 4247 داخلی 6- 3432114041 0 farhad.samani@uk.ac.ir
سید مسعود حسینی سروری دکتری مهندسی مکانیک 4244 داخلی 6- 3432114041 0 sarvari@uk.ac.ir
حسین میرزایی نژاد درجوزی دکتری مهندسی مکانیک 4258 داخلی 6- 3432114041 0 h - mirzaeinejad@uk.ac.ir
علی محمد شافعی دکتری مهندسی مکانیک 4243 داخلی 6- 3432114041 0 shafei@uk.ac.ir
هادی ثمره صلواتی دکتری مهندسی مکانیک 4260 داخلی 6- 3432114041 0 hadi - salavati@uk.ac.ir
محمد رضا دشت بیاض دکتری مهندسی مکانیک 4267 داخلی 6- 3432114041 0 dasht bayzi@uk.ac.ir
منصوری دکتری مهندسی مکانیک 4238 داخلی 6- 3432114041 0
حامد شریف زاده بهزادی دکتری مهندسی مکانیک 4265 داخلی 6- 3432114041 0 sharifzadeh@uk.ac.ir
مهران عامری مهابادی دکتری مهندسی مکانیک 4240 داخلی 6- 3432114041 0 ameri - mm@uk.ac.ir
محسن صفاری پور دکتری مهندسی مکانیک mohsensp@uk.ac.ir
مریم معین الدینی کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4253 داخلی 6- 3432114041 0
حمیده ایزدی کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4241 داخلی 6- 3432114041 0
سارا مهدی پور کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4262 داخلی 6- 3432114041 0
محمدرضا ملا زاده کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4241 داخلی 6- 3432114041 0
حسین دهقانی کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4264 داخلی 6- 3432114041 0
مجتبی صابری کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4264 داخلی 6- 3432114041 0
حسین دهقانی کارشناس بخش مهندسی مکانیک 4264 داخلی 6- 3432114041 0
رئیس بخش مهندسی مواد و متاورژی 4341 داخلی 6- 3432114041 0 - 03432114053 03432111865
ملیحه زاده کفاش مسئول دفتر بخش مهندسی مواد و متاورژی 4340 داخلی 6- 3432114041 0- 03432114053 03432111865
حمید دوست محمدی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4356 داخلی 6- 3432114041 0 - 03432133122 hd@uk.ac.ir
مریم احتشام زاده دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4352 داخلی 6- 3432114041 0 ehtesham@uk.ac.ir
غلامحسین اکبری فخرآبادی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4366 داخلی 6- 3432114041 0 ghakbari@uk.ac.ir
احمد ایران نژاد دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4344 داخلی 6- 3432114041 0 irannejhad@uk.ac.ir
عبدالحمیدجعفری دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4355 داخلی 6- 3432114041 0 jafari.a.h@uk.ac.ir
رامین رئیس زاده دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4352 داخلی 6- 3432114041 0 rraiszadeh@uk.ac.ir
غلامرضا خیاطی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4350 داخلی 6- 3432114041 0 khayati@uk.ac.ir
کاظم طهماسبی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4348 داخلی 6- 3432114041 0 tahmasebi@uk.ac.ir
سروش سروشیان دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4358 داخلی 6- 3432114041 0 soheil4@uk.ac.ir
فاطمه بقایی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4345 داخلی 6- 3432114041 0 f- baghaei@uk.ac.ir
اسماعیل دره زرشکی دکتری مهندسی مواد و متاورژی 4349 داخلی 6- 3432114041 0 darezereshki@uk.ac.ir
فرزانه خجسته مرکز تحقیقات بخش مهندسی مواد و متاورژی 4359 داخلی 6- 3432114041 0- 03432120965
مینا افضلی کارشناس بخش مهندسی مواد و متاورژی 4364 داخلی 6- 3432114041 0
حمید سعیدی مهر تکنیسین بخش مهندسی مواد و متاورژی 4361 داخلی 6- 3432114041 0
رئیس بخش مهندسی نفت و گاز 4291 داخلی 6- 3432114041 0- 32123083 034
نرگس معین الدینی مسئول دفتر بخش مهندسی نفت و گاز 4290 داخلی 6- 3432114041 0- 32123083 034
حسین جلالی فر دکتری بخش مهندسی نفت و گاز 4293 داخلی 6- 3432114041 0 jalalifar@uk.ac.ir
سعید نوروزی اپورواری دکتری بخش مهندسی نفت و گاز 4292 داخلی 6- 3432114041 0 snorouzi@uk.ac.ir
مهین شفیعی دکتری بخش مهندسی نفت و گاز 4294 داخلی 6- 3432114041 0 m.schaffie@uk.ac.ir
عبدالحسین همتی سراپرده دکتری بخش مهندسی نفت و گاز 4296 داخلی 6- 3432114041 0 hemmeti@uk.ac.ir
رضا ذبیحی دکتری بخش مهندسی نفت و گاز zabihi@uk.ac.ir
اتاق دکتری بخش مهندسی نفت و گاز 4297 داخلی 6- 3432114041 0
رئیس دانشکده دامپزشکی 03431322900 - 33257447 03433257447 vet@uk.ac.ir
مریم احمدی مسئول دفتر دانشکده دامپزشکی 03431322900 - 33257447 03433257447
علی اصغر مظفری معاون مالی و اداری دانشکده دامپزشکی 03431322902 aliasghar- mozaffari@uk.ac.ir
شهرزاد عزیزی معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی 03431322904 azizi@uk.ac.ir
شهرزاد عزیزی معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی 03431322904 azizi@uk.ac.ir
مازیار جاجرمی دکتری دامپزشکی 03431322903 maziar - jajarmi@uk.ac.ir
امیر سعید صمیمی دکتری دامپزشکی 03431322903 samimi@uk.ac.ir
آذر نجارپور کارشناس آموزشی دانشکده دامپزشکی 03431322905 - 03433257200
بهارک اختر دانش دکتری دامپزشکی 03431322906 akhtardansh@uk.ac.ir
محمد خلیلی دکتری دامپزشکی 03431322909 mdkhalily@uk.ac.ir
بهادر شجاعی دکتری دامپزشکی 03431322966 bshojaei@uk.ac.ir
سید محسن سجادیان دکتری دامپزشکی 03431322912 sajjadian@uk.ac.ir
مهدی گلچین دکتری دامپزشکی 03431322913 golchin@uk.ac.ir
حسین جنیدی دکتری دامپزشکی 03431322914 hjonaidi@uk.ac.ir
محمد میرزایی دکتری دامپزشکی 03431322915 dr - mirzaie - mo @uk.ac.ir
جلیل آبشناس دکتری دامپزشکی 03431322916 jabshenasm @uk.ac.ir
محمد مهدی علومی دکتری دامپزشکی 03431322917 oloumi @uk.ac.ir
همایون بابایی دکتری دامپزشکی 03431322918 babaei - h @uk.ac.ir
محمد مهدی مولایی دکتری دامپزشکی 03431322919 molaei - mm @uk.ac.ir
سعید رضا نورالهی فرد دکتری دامپزشکی 03431322920 nourollahifard @uk.ac.ir
داریوش وثوق دکتری دامپزشکی 03431322921 dvosough @uk.ac.ir
هادی توکلی دکتری دامپزشکی 03431322922 tavakkoli @uk.ac.ir
رضا قنبرپور دکتری دامپزشکی 03431322923 ghanbar@uk.ac.ir
لادن منصوری نژند دکتری دامپزشکی 03431322925 mansouri39@uk.ac.ir
احسان الله سخائی دکتری دامپزشکی 03431322926 Ehsan - sakhaee @uk.ac.ir
امیر ستاری دکتری دامپزشکی 03431322941 amirsatari @uk.ac.ir
علی اصغر مظفری دکتری دامپزشکی 03431322928 ali asghar - mozaffari @uk.ac.ir
هادی ابراهیم نژاد دکتری دامپزشکی 03431322940 ebrahimnejad @uk.ac.ir
لادن عمادی دکتری دامپزشکی 03431322942 emadil @uk.ac.ir
محمد حسن‌زاده مدیر امور عمومی دانشکده دامپزشکی 03431322930 - 03433257272
حمیدرضا جدید الاسلام کارشناس بخش جراحی دانشکده دامپزشکی 03431322963
رحیم دهقانی کارشناس بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی 03431322951
سعید حسن ‌زاده کارشناس آزمایشگاه آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی 03431322936
علی پورمحی‌آبادی مسئول انبار دانشکده دامپزشکی 03431322950
محمد حسن‌زاده کارشناس سالن آناتومی دانشکده دامپزشکی 03431322957
محمدرضا بیت الهی کارپرداز دانشکده دامپزشکی 03431322900 - 03433257447
مرتضی مذهب جعفری کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی 03431322956
منصور امین‌زاده کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 03431322932
سمانه رحمانی مسئول پذیرش بیمارستان دانشکده دامپزشکی 03431322955 - 03433257350
شیرین منصوری کارشناس آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی 03431322934
فاطمه صابری مسئول دبیرخانه دانشکده دامپزشکی 03431322900 - 03433257447
مریم طالبیان کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دانشکده دامپزشکی 03431322944
منیژه جلال کمالی کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی 03431322933
مهشید وکیلی کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی 03431322969
میترا اسلامی کارشناس آزمایشگاه رفرانس دانشکده دامپزشکی 03431322953
بخش دام کوچک دانشکده دامپزشکی 03431322945
داروخانه دانشکده دامپزشکی 03431322946
محمد زمانی احمد محمودی دکتری دامپزشکی 03431322924 zamani@uk.ac.ir
رضا خیر اندیش دکتری دامپزشکی 03431322950 kheirandish@uk.ac.ir
سید مرتضی آقا میری دکتری دامپزشکی 03431322940 aghamirimorteza@uk.ac.ir
ندا اسکندر زاده هارمی دکتری دامپزشکی 03431322908 eskandarzade@uk.ac.ir
محمد ناصر ناظم دکتری دامپزشکی 03431322954 nnazem@uk.ac.ir
ساحل متقی دکتری دامپزشکی 03431322967 sahelmotaghi@uk.ac.ir
امید آذری دکتری دامپزشکی 03433257350 omidazari@uk.ac.ir
بلال صادقی دکتری دامپزشکی 03431322962 sadeghi - balal@uk.ac.ir
محمود صالحی دکتری دامپزشکی 03431322938 mahsalehi@uk.ac.ir
رئیس دانشکده حقوق و الهیات 03431323270 03431323270
الهام محمدی دکتری دامپزشکی 03433257350 e - mohammadi@uk.ac.ir
محمد رزم پور مسئول دفتر دانشکده حقوق و الهیات 03431323270 03431323270
مریم حسینی مسئول برنامه‌ریزی دانشکده حقوق و الهیات 03431323275 m.hoseini@empl.uk.ac.ir
محمدرضا پورکریمی رئیس امور عمومی و کارپرداز دانشکده حقوق و الهیات 03431323278
عادله خالقی‌زاده مسئول امور مالی دانشکده حقوق و الهیات 03431323279
اسماء امیر ماهانی مسئول دفتر بخش معارف اسلامی 03431322320 - 03431322321 03433257228
فرشته مرادی کارشناس گروه علوم سیاسی 03431323272
نرگس احمدی کارشناس گروه الهیات 03431323271
فرشته مرادی کارشناس گروه حقوق 03431323272
ایوب احمدپور گهرت دکتری بخش حقوق 03431323273 ahmadpour@uk.ac.ir
علی ایلخانی‌پور نادری دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 ilkhanipour@uk.ac.ir
سعید امیر طاهری افشار دکتری بخش معارف اسلامی 03431323272 staheri@uk.ac.ir
محمدرضا امیر محمدی دکتری بخش حقوق 03431323273 amirmohammadi@uk.ac.ir
محمد امینی زاده دکتری بخش حقوق 03431323283 m.amini@uk.ac.ir
محمود بابائی دکتری بخش علوم سیاسی 03431323281 babaie.isu@uk.ac.ir
اکرم باغخانی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322327 abaghkhani@uk.ac.ir
امین رضا توحیدی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322321 - 03433257228 03433257228 atohidi@uk.ac.ir
محمدرضا حاتمی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322320 mrhhatami@uk.ac.ir
عباس حیدری بهنوییه دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 03431323272 haidary@uk.ac.ir
زهرا خشک جان دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 z.khoshkjan@uk.ac.ir
پوپک دبستانی کرمانی دکتری بخش حقوق 03431323273 poupakdabestani@uk.ac.ir
فتانه درتاج دکتری بخش معارف اسلامی 03431322324 fdortaj@uk.ac.ir
علی رفیعی مقدم دکتری بخش حقوق 03431323282 ali - rafiee@uk.ac.ir
محمود روح الامینی دکتری بخش حقوق 03431323273 mrooholamini@uk.ac.ir
علیرضا زمزم دکتری بخش معارف اسلامی 03431322327 zamzam@uk.ac.ir
معصومه سعید دکتری بخش معارف اسلامی 03431323286 msaeid@uk.ac.ir
صدیقه شیخ زاده جوشانی دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 ssheikhzadeh@uk.ac.ir
مهدی شفایانی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322328 shafayani@uk.ac.ir
نگین شفیعی بافتی دکتری بخش حقوق 03431323294 n - shafiei@uk.ac.ir
عطا اله صالحی دکتری بخش حقوق 03431323273 drsalehi@uk.ac.ir
محمد صباحی تاج آبادی دکتری بخش معارف اسلامی 03431323019 msabahi@uk.ac.ir
حمید صباحی گراغانی دکتری بخش الهیات 03431323271 h.sabahi@uk.ac.ir
سیده فاطمه طباطبائی دکتری بخش الهیات 03431322327 fatabatabaee@uk.ac.ir
علی عارف مسکونی دکتری بخش حقوق 03431323273 arefi@uk.ac.ir
مهدی عباس‌زاده فتح آبادی دکتری بخش علوم سیاسی 03433257639 abbaszadeh@uk.ac.ir
محمد عبداله پور چناری دکتری بخش علوم سیاسی 03431323287 m.abdolahpour@uk.ac.ir
مرتضی عرب دکتری بخش الهیات 03431323284 morteza. arab@uk.ac.ir
فاطمه عرب گورچوئی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322314 arab@uk.ac.ir
حسین عرب نژاد زرندی دکتری بخش معارف اسلامی 03431323226 h.arabnejad@uk.ac.ir
حسن عسکری باقرابادی دکتری بخش معارف اسلامی 03431323016 h.askari@uk.ac.ir
مهدیه علوی فر دکتری بخش معارف اسلامی 03431322324 mahdeihalavyfar@uk.ac.ir
محمود غفوری دکتری بخش علوم سیاسی 03431323274 m. ghafouri@uk.ac.ir
رضا فرشچیان دکتری بخش الهیات 03431323285 farshchian@uk.ac.ir
محمد هادی قهاری دکتری بخش معارف اسلامی 03431322322 ghahari@uk.ac.ir
یحیی کمالی دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 yahyakamali@uk.ac.ir
عبدالرضا محمد حسین زاده دکتری بخش الهیات 03431323271 mhosseinzadeh@uk.ac.ir
حسین مختار آبادی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322328 h.mokh tarabadi@uk.ac.ir
یوسف مسلمی مهنی دکتری بخش علوم سیاسی 03431323287 moslemi@uk.ac.ir
حسین معین آبادی بید گلی دکتری بخش علوم سیاسی 03431323272 moeini@uk.ac.ir
صدیقه نیک طبع اطاعتی دکتری بخش معارف اسلامی 03431322324 s - niktab@uk.ac.ir
هادی وحدانی فر دکتری بخش معارف اسلامی 03431322322 hadivahdanifar@uk.ac.ir
رئیس دانشکده کشاورزی 03431322601 - 33257442 034 03433257443
محمدرضا اسماعیلی مسئول دفتر دانشکده کشاورزی 03431322600 - 33257442 034 03433257443
طاهره قانع جعفری مسئول برنامه ریزی دانشکده کشاورزی 03431322602
امیر رضا قدیمی رئیس امور عمومی دانشکده کشاورزی 03431322604
محبوبه ابوالحسنی زراعتکار دکتری بخش مهندسی علوم خاک m.abolhasni@uk.ac.ir
کمال احمدی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322676 kahmadi@uk.ac.ir
محمد مهدی احمدی دکتری بخش مهندسی آب 03431322663 ahmadi - mm@uk.ac.ir
حمید رضا اخوان دکتری بخش مهندسی صنایع غذایی 03431322675 hr.akhavan@uk.ac.ir
سید محمد جواد آروین دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی 03431322698 mjavin@uk.ac.ir
مهدیه اسدی زیدآبادی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322672 m.asadi@uk.ac.ir
مسعود اسدی فوزی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322691 masadi@uk.ac.ir
علی اسماعیلی زاده کشکوئیه دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322692 aliesmaili@uk.ac.ir
محسن افشار منش دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431323320 mafshar@uk.ac.ir
سمیه امیر تیموری دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322611 amirtaimoori@uk.ac.ir
اعظم ایوبی ده پائینی دکتری بخش مهندسی صنایع غذایی 03431322643 mayoubi92@uk.ac.ir
بهرام بختیاری دکتری بخش مهندسی آب 03431323323 brbakhtiari@uk.ac.ir
ناصر برومند دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322617 nboroomand@uk.ac.ir
محمد بلوردی دکتری بخش مهندسی صنایع غذایی 03431323325 mbalvardi@uk.ac.ir
زهرا پاک کیش دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی 03431323319 zahrapakkish@uk.ac.ir
مریم پهلوان یلی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی pahlavanm@uk.ac.ir
شهرام پور سیدی دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی 03431322634 spseyedi@uk.ac.ir
عنایت اله توحیدی نژاد دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نبات 03431322627 e - tohidi@uk.ac.ir
ایرج توسلیان دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی 03431322633 itavasoli@uk.ac.ir
مرضیه ثمره هاشمی دکتری بخش مهندسی آب 03431322662 samare@uk.ac.ir
اعظم جعفری سیریزی دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322670 a.jafari@uk.ac.ir
کاظم جعفری نعیمی دکتری بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم 03431322670 jafarinaeimi@uk.ac.ir
وحید رضا جلالی دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322688 v.jalali@uk.ac.ir
رضا حاجی محمدی فریمان دکتری بخش مهندسی صنایع غذایی r.farimani@uk.ac.ir
مجید حجازی مهریزی دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431323321 mhejazi@uk.ac.ir
جهانگیر حیدر نژاد کریمی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322681 jheydarnejad@uk.ac.ir
اکبر حسینی‌پور دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322677 hosseini@uk.ac.ir
سپیده خراسانی دکتری بخش مهندسی صنایع غذایی khorasny@uk.ac.ir
محمد خیر اندیش کشکوئی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322648 m.khayrandish@uk.ac.ir
امین خضری دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431323316 akhezri@uk.ac.ir
الهام خواجه‌پور دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322611 e.khajehpour@uk.ac.ir
غلامرضا خواجویی نژاد دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322204 khajoei@uk.ac.ir
امید دیانی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322693 odayani@uk.ac.ir
جعفر ذوالعلی دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی 03431323326 j.zolala@uk.ac.ir
محمد ذونعمت کرمانی دکتری بخش مهندسی آب 03431322668 zounemat@uk.ac.ir
سارا السادات راه پیما دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی s.rahpeyma@uk.ac.ir
مجید رحیم پور دکتری بخش مهندسی آب 03431322612 rahimpour@uk.ac.ir
عباس رضائی استخروئیه دکتری بخش مهندسی آب 03431322664 rezaei@uk.ac.ir
محمدرضا زارع مهرجردی دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322609 zare@uk.ac.ir
نجمه زینلی‌پور دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی 03431322674 nzeinali@uk.ac.ir
نسرین سیاری دکتری بخش مهندسی آب 03431322629 na - sa@uk.ac.ir
محمد سالار معینی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322627 salarmoini@uk.ac.ir
مهدی سرچشمه‌پور دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322625 msarcheshmeh@uk.ac.ir
محمد مهدی شریفی حسینی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431323314 mmsharifi@uk.ac.ir
غلامرضا شریفی سیرچی دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی shafifi - sirchi@uk.ac.ir
اصغر شیروانی سعادت آبادی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322671 shirvani@uk.ac.ir
محسن شمسی دکتری بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم 03431322618 shamsi@uk.ac.ir
وحیدرضا صفاری دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی 03431322613 safariv@uk.ac.ir
رضا طهماسبی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322696 rtahmasb@uk.ac.ir
روح اله عبدالشاهی دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322641 abdoshahi@uk.ac.ir
حشمت اله عسکری همت دکتری بخش مهندسی علوم دامی asharihe@uk.ac.ir
احمد غضنفری مقدم دکتری بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم 03431322626 aghazanfari@uk.ac.ir
محمد هادی فرپور دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322656 farpoor@uk.ac.ir
مجید فکری دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322652 mfekri@uk.ac.ir
کورش قادری دکتری بخش مهندسی آب 03431322667 kouroshqaderi@uk.ac.ir
علی کاظمی‌پور دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322636 ali.kazemi@uk.ac.ir
حسن فرح بخش دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322637 hfarahbakhsh@uk.ac.ir
همایون فرهمند دکتری بخش مهندسی علوم باغبانی hfarahmand@uk.ac.ir
حمیدرضا کاوسی دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی 03431322643 hrkavousi@uk.ac.ir
سودابه گلستانی کرمانی دکتری بخش مهندسی آب 03431322662 s.golestani@uk.ac.ir
آزاده لهراسبی نژاد دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی a.lohrasbi@uk.ac.ir
حمید محمدی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322682 hmohammadi@uk.ac.ir
محمدرضا محمدآبادی دکتری بخش مهندسی علوم دامی 03431322689 mrm@uk.ac.ir
قاسم محمدی‌نژاد دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431323010 mohammadinejad@uk.ac.ir
مجید محمودآبادی دکتری بخش مهندسی علوم خاک 03431322622 mahmoodabadi@uk.ac.ir
حمید مرتضی‌پور دکتری بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم 03431322628 h.mortezapour@uk.ac.ir
حمیدرضا میرزائی خلیل آبادی دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322608 mirzaei - h@uk.ac.ir
حسین معصومی دکتری بخش مهندسی گیاه پزشکی 03431322673 masoomi@uk.ac.ir
حسین مقصودی دکتری بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم 03431323311 h.maghsoudi@uk.ac.ir
علی اکبر مقصودی مود دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322647 maghsoudi@uk.ac.ir
مهدی منصوری بابهوتکی دکتری بخش مهندسی بیوتکنولوژی m.mansouri@uk.ac.ir
مهدی مهیجی نصرآبادی دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322636 mohayeji@uk.ac.ir
حسین مهرابی بشرآبادی دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322607 hmehrabi@uk.ac.ir
سید مهدی ناصر علوی دکتری بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 03431322632 malavi@uk.ac.ir
صدیقه نبی‌ئیان دکتری بخش مهندسی اقتصاد کشاورزی 03431322615 s.nabieian@uk.ac.ir
محمدرضا اسماعیلی مسئول دفتر دانشکده کشاورزی 03431322600
دکتر پورسیدی رئیس دانشکده کشاورزی 03431322601
دکتر سرچشمه‌پور معاون اجرایی دانشکده کشاورزی 03431322652
دکتر عبدالشاهی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی 03431322641
مهندس قدیمی امور عمومی دانشکده کشاورزی 03431322604
جعفری آموزش دانشکده کشاورزی 03431322602
محمودی تعمیرگاه دانشکده کشاورزی 03431322695
عباس زاده امورمالی دانشکده کشاورزی 03431322651
حامد علیرضایی کارپردازی دانشکده کشاورزی 03431322650
سلیمانی آبدارخانه دانشکده کشاورزی 03431322614
کارور مسئول دفتر بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی 03431322640
دکتر سیاری رئیس بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی 03431322660
ابراهیم خسروی نقشه برداری مهندسی آب دانشکده کشاورزی 03431322669
رضا کوهپایه‌زاده مسئول بخش علوم و مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی 03431322606
دکترزینلی رئیس بخش علوم و مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی 03431323317
فاطمه کارور مسئول بخش مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی 03431322640
کاظمی رئیس بخش مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی 03431322636
رضا کوهپایه‌زاده مسئول دفتر بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی 03431322606
فکری رئیس بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی 03431322654
فاطمه کارور مسئول دفتر بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی 03431322641
رضا کوهپایه زاده مسئول دفتر بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی 03431322606
نبی ئیان رئیس بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی 03431322615
محمد علی خیراندیش رئیس بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی 03431322648
رضا کوهپایه زاده مسئول دفتر بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی 03431322606
دیانی رئیس بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی 03431322693
رضا کوهپایه زاده مسئول دفتر بخش مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی 03431322606
مقصودی رئیس بخش مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی 03431323311
فاطمه کارور مسئول دفتر بخش بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی 03431322640
ذوالعلی رئیس بخش بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی 03431323326
فاطمه کارور مسئول دفتر بخش صنایع غذایی دانشکده کشاورزی 03431322640
مهندس تکلوزاده بخش صنایع غذایی دانشکده کشاورزی 03431323310
محبوبه عبدالهی کارشناس اداره کل اموزش 03431322293 abdollahi@empl.uk.ac.ir
رضا قریه میرزایی کارشناس اداره کل اموزش 03431322292 R.mirzaei@empl.uk.ac.ir
فرزاد حسام عارفی مدیر منابع انسانی 03431323050
مهدیه شفیعی کارشناس منابع انسانی 03431323053
حسین قطب الدینی رئیس اداره رفاه دانشجویی 03433257339- 03433257359- داخلی 17 refahkerman4@gmail.com
علیرضا نوابی مسئول تسویه حساب اداره رفاه دانشجویی 21 داخلی 03433257359 refahkerman3@gmail.com
حجت فولادی مسئول تسویه حساب اداره رفاه دانشجویی 19داخلی 03433257359 - 03431322806 refahkerman3@gmail.com
اسما عسکری مسئول تسویه حساب اداره رفاه دانشجویی 20داخلی 03433257359 - 03431322806 refahkerman3@gmail.com
فرشادآذرباد مسئول تسویه حساب اداره رفاه دانشجویی 23داخلی 03433257359 refahkerman3@gmail.com
مهدیه افضلی مسئول وام دانشجویی اداره رفاه دانشجویی 16داخلی 03433257359 - 03433257339 refahkerman4@gmail.com
فائزه مولایی مسئول وام دانشجویی اداره رفاه دانشجویی 16داخلی 03433257359 - 03433257339 refahkerman4@gmail.com